POSJETE


Prilikom ulaska u objekt Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru stranke i posjetitelji moraju imati identifikacijske dokumente (osobna iskaznica ili drugi dokument s fotografijom), a zabranjeno je unošenje mobilnih telefona, oružja, oruđa, noževa, satova sa mobilnim aplikacijama ili bilo kojih drugih predmeta kojima se može ugroziti sigurnost osuđenih, pritvorenih i službenih osoba ili Zavoda.

Posjete pritvorenim osobama organizirane su sukladno Pravilniku o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora, a posjete osuđenim osobama sukladno odredbama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija Federacije BiH i Pravilnika o kućnom redu Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru, kao i Naredbama o dnevnim aktivnostima pritvorenih i osuđenih osoba.

Odobrenje za posjete osuđenim osobama daje ravnatelj Zatvora na njihovu osobnu molbu, a
iste mogu posjećivati članovi obitelji i druge osobe.

Pritvorene osobe mogu primati isključivo posjete članova obitelji ili drugih osoba koje imaju pisano odobrenje suda koji vodi kazneni postupak.

ODVJETNICI

Posjete odvjetnika pritvorenim i osuđenim osobama provode se radnim danom od ponedjeljka do petka u razdoblju od 09,00 sati do 16,00 sati.

PRIJEM PAKETA

Osuđene osobe imaju pravo primati jedan paket svakih sedam dana, a paketi s dopuštenim stvarima mogu se predati neposredno u zatvoru u Mostaru ili poslati poštom.

Pošiljatelj paketa dužan je uz paket priložiti popis vrste i količine poslane robe pri čemu težina poslane robe ne može biti veća od osam kilogram te navesti ime i prezime osobe kojoj je paket namijenjen.

Paketi koji ne sadrže podatke pošiljatelja a dostavljaju se putem pošte neće biti predmet pregleda, već će isti biti oduzeti i uništeni bez odlaganja.

Otvaranje i pregled paketa vrši službena osoba u nazočnosti osuđene osobe. Ako se u paketu nađu predmeti koji su po odredbama Pravilnika o kućnom redu zabranjeni da bi ih kod sebe imala osuđena osoba (alkohol, droga, hladno i vatreno oružje, mobilni telefon i sl.) isti će se vratiti pošiljatelju na njegov trošak ili trošak osuđene osobe, a ukoliko se radi o predmetima čiji je promet pravno zabranjen ili čije nošenje ili držanje nije dozvoljeno, isti će se oduzeti uz potvrdu i o svemu će se obavijestiti nadležno tijelo.

 Dopuštene stvari su:

  • donje rublje i odjeća,
  • predmeti osobne higijene,
  • knjige i tisak,
  • prehrambeni i drugi dopušteni artikle samo ukoliko su tvornički zapakirani.

NOVAC

Osoba lišena slobode može od članova obitelji i od trećih osoba primati i slati novac isključivo posredstvom zatvora putem poštanske upute ili neposrednom uplatom u Zavodu na način da se novac položi na depozit Zavoda, a osoba lišena slobode s njim raspolaže u skladu s procedurama Zavoda.

TELEFONIRANJE

Telefonski pozivi prema osobama lišenima slobode nisu mogući osim u izvanrednim okolnostima (smrtni slučaj člana uže obitelji, teška bolest ili drugi opravdani razlozi).

Osuđene osobe mogu telefonirati iz zatvora prema telefonskim brojevima koje odobri ravnatelj, a pritvorene osobe prema brojevima koje odobri sud koji vodi kazneni postupak.

POSJETE


REDOVNE POSJETE
Svaka nedjelja i posljednji četvrtak u mjesecu.
U redovnu posjetu mogu doći članovi uže obitelji (supružnik, djeca, roditelji, braća i sestre, usvojenik, usvojitelj, staratelj, očuh, majka, polubraća i polusestre).
Maksimalno 5 osoba.
09,00 – 13,00 (posjeta traje maksimalno 1 sat)
IZVANREDNE POSJETEU dane od ponedjeljka do subote jednom u mjesecu.
U izvanrednu posjetu ne mogu doći osobe koje su izdržavale kaznu zatvora na području BiH.
Maksimalno 5 osoba.
13,00 – 16,00 sati (posjeta traje maksimalno 1 sat)
SLOBODNE POSJETEJednom u mjesecu.
Neophodno dostaviti vjenčani list kao dokaz bračne zajednice, odnosno izvješće nadležnog centra za socijalni rad kao dokaz postojanja izvanbračne zajednice.
08,00 – 16,00 sati (posjeta traje maksimalno 4 sata)

POSJETE PRITVORENIM OSOBAMA
Srijedom i subotom.
U posjetu mogu doći samo osobe koje imaju odobrenje suda koji vodi kazneni postupak.
09,00 – 13,00 sati (trajanje posjete određeno je odlukom suda u skladu s Pravilnikom o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora)
PRIJEM PAKETA
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak (iznimno i u druge dane prilikom posjete)

09,00-13,00