Odluka o ispravci tiskarske greške

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD poluotvorenog tipa M O S T A R Broj: 01-11-908/22-2 Mostar 19.05.2022. godine ODLUKA o ispravci tiskarske greške U Planu nabavki …

PLAN  JAVNIH NABAVKI  ZA 2022. GODINU

             KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR Mostar, 08.04.2022.godine PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2022. GODINU U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i …