Tenderska dokumentacija za nabavu radova

        KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA U MOSTARU                         M O S T A R Broj 01-11-614 /21 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU RADOVA Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa …

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR Mostar, 03.02.2021.godine PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2021. GODINU U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i usvojenog …