U prigradskom mostarskom naselju Rodoč-Jasenica, u južnoj gradskoj zoni, u tijeku su radovi na novom objektu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru.

Iako prvotno projektiran kao zatvorski kompleks zatvorenog i poluotvorenog tipa na ukupnoj površini od oko 50.000 m2 opasan dvostrukim zidom visine šest metara, trenutni fokus je na izgradnji poluotvorenoga dijela s pratećim objektima, te objekta upravne zgrade.

Novi objekt predviđen je kao zatvorska ustanova izvedena prema najvišim i aktualnim standardima za objekte ovakvoga tipa s kapacitetom za smještaj 200 osoba a završetak radova, odnosno prelazak sa lokacije na kojoj je zatvor u Mostaru sada smješten označavao bi i simbolično okretanje nove stranice u povijesnoj knjizi izvršenja kaznenih sankcija na području Hercegovine (zatvor u Mostaru jedina je takva ustanova u ovom dijelu države) obzirom da je na trenutnoj adresi već 130 godina.

Sredstva za izgradnju osiguravaju se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.