PLAN  JAVNIH NABAVKI  ZA 2022. GODINU

            

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

MOSTAR

Mostar, 08.04.2022.godine

PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2022. GODINU

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i usvojenog budžeta KPZ-a Mostar objavljenog u “Sl. novinama FBiH”, 25/22) predlažem  slijedeći plan javnih nabavki

Preuzimanje dokumenta na linku.