PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR Mostar, 03.02.2021.godine PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2021. GODINU U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i usvojenog …

ODLUKA

o dodjeli ugovora u  postupku nabave  usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar              Bosna i Hercegovina   …

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR Mostar, 03.03.2020.godine PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2020. GODINU U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14),  Odluke o  …

Posjete za vrijeme COVID-19

Tokom odobrenih posjeta članovima porodice osuđenih osoba, posjetioci se moraju pridržavati udaljenosti od minimalno 1,5 metar zmeđu osoba, te izbjegavati grupno okupljanje; Posjetioci moraju nositi zaštitnu maksu u skladu sa …