Odluka o ispravci tiskarske greške

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD poluotvorenog tipa M O S T A R Broj: 01-11-908/22-2 Mostar 19.05.2022. godine ODLUKA o ispravci tiskarske greške U Planu nabavki …

PLAN  JAVNIH NABAVKI  ZA 2022. GODINU

             KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR Mostar, 08.04.2022.godine PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2022. GODINU U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i …

Tenderska dokumentacija za nabavu radova

        KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA U MOSTARU                         M O S T A R Broj 01-11-614 /21 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU RADOVA Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa …

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR Mostar, 03.02.2021.godine PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2021. GODINU U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i usvojenog …

ODLUKA

o dodjeli ugovora u  postupku nabave  usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar              Bosna i Hercegovina   …