Posjete za vrijeme COVID-19

Tokom odobrenih posjeta članovima porodice osuđenih osoba, posjetioci se moraju pridržavati udaljenosti od minimalno 1,5 metar zmeđu osoba, te izbjegavati grupno okupljanje; Posjetioci moraju nositi zaštitnu maksu u skladu sa …