PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

MOSTAR

Mostar, 03.03.2020.godine

PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2020. GODINU

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14),  Odluke o  utvrđivanju godišnjih finansijskih planova i programa kapitalnih ulaganja za nabavku, rekonstrukciju i izgradnju objekta i nabavku opreme u  2020. godini, predlažemo  plan nabavke u 2020. godini, po slijedećim pozicijama:

JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE
R. brCPV kodoviPredmet nabavke (sa specifikacijom)Procijenjena vrijednost  Vrsta postupkaOkvirno vrijeme pokretanja postupkaOkvirno vrijeme realizacije ugovoraKonto (planska godina)Iznos na kontu (planska godina)Izvor finansiranja (planska godina)
UkupnoPo godinama
  UKUPNO546.500     546.500 
  ROBE461.000     461.000 
l. Nabavka materijala i sitnog inventara:       
22000000-01.Administrativni materijal i kance-larijski materijal20.000     6  april  januar-decembar    61341120.00001-budžet
31000000-62. Sitan inventar    7.020 7apriljanuar-decembar  6134167.02001-budžet
33000000-03. Lijekovi    46.000 1ZJNjanuar-decembar  61342146.00001-budžet
33131300-04.Stomatološki materijal  2.500 7  majjanuar-decembar  6134222.50001-budžet
3010000-05. Rekreacioni materijal  2.000 7  martmaj-decembar    6134322.00001-budžet
03110000-56.Poljoprivredni materijal  20.000 6  apriljanuar-decembar  61344120.00001-budžet
35000000-47. Materijal za javni red i sigurnost  5.000   7  junijuni-decembar  6134515.00001-budžet
18800000-78.Obuća i odjeća    30.000   1  ZJNoktobar-decembar  61348130.00001-budžet
 9.Posteljina    10.000 6septembarOktobar-novembar  61348110.00001-budžet
15000000-810.Materijal za proizvodnju hrane  187.480 1ZJNjanuar-decembar    613482187.48001-budžet
15612500-611.Pekarski materijal    26.000 1ZJN  januar-decembar    61348226.00001-budžet
33700000-712. Ostali materijal  sredstva za higijenu  20.000 1ZJN  januar-decembar    61348420.00001-budžet
           
2.09111400-4Pelet40.000 1mart  Januar-decembar61320040.00001-budžet
3.44000000-0Materijal za tekuće  održavanje  zgrade -održavanje instalacija -farbanje , prozori itd7.000   7.000 7   7majjanuar-decembar6137007.000   7.00001-budžet
4.  09000000-3Gorivo  za vozila18.000 6mart      januar-decembar61350018.00001-budžet
5.31000000-6Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal…7.000 7mart  januar-decembar6137007.00001-budžet
6.34000000-0Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila6.000 6januar    Januar-decembar6137006.00001-budžet
 
   
   USLUGE  85.500    85.500 
    1.  79800000-2Usluge štampanja  7.020 7majmaj-decembar6139007.02001-budžet
2.85111000-0Medicinske i laboratorijske usluge45.980 6majjanuar-decembar61390045.98001-budžet
3.66000000-0Usluge osiguranja uposlenih4.300 6majjanuar-decembar6138004.30001-budžet
4.50310000-1Ostale usluge (održavanje sredstava)6.000 6.000 7 7martjanuar-decembar6137006.000 6.00001-budžet
5.50112200-5Usluge održavanja vozila3.000 6januarjanuar-decembar6137003.00001-budžet
6.70000000-1Unajmljivanje imovine  2.500 7septembarseptembar-oktobar6136002.50001 – budžet
7. Usluge registracije vozila3.000 6januarjanuar-decembar6135003.00001 – budžet
8.66000000-0Osiguranje imovine  2.500 6majjanuar-decembar6138002.50001 – budžet
9.66000000-0Osiguranje vozila  5.200 6majjanuar-decembar6138005.20001-budžet
           
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE
    USLUGE  565.545     565.545 
1. Putni troškovi4.000  januarjanuar-decembar6131004.00001-budžet
2. Komunalne usluge  75.000  januarjanuar-decembar61330075.00001-budžet
3. Ugovorene usluge185.000  januarjanuar-decembar613900185.00001-budžet
4. Grantovi180.000  januarjanuar-decembar614300180.00001-budžet
5. Električna energija65.000  januarjanuar-decembar61320065.00001-budžet
6. Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja30.990  martmart-septembar61480030.99001-budžet
7. Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada25.555  martmart-septembar61390025.55001-budžet

NAPOMENA

Vrsta postupka

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

 1. Otvoreni postupak
 2. Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom
 3. Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja
 4. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja
 5. Konkurs za izradu idejnog rješenja
 6. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
 7. Direktni sporazum

Izvor finansiraanja(planska godina)

Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:

 • Budžet
 • Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
 • Donacije od inostranih zemalja
 • Donacije od međunarodnih organizacija
 • Donacije od ostalih nivoa vlasti