ODLUKA

o dodjeli ugovora u  postupku nabave  usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar              Bosna i Hercegovina   …

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR Mostar, 03.03.2020.godine PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2020. GODINU U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14),  Odluke o  …